Research in the wake of the pandemic: Invitasjon til seminar #2

PÅMELDING

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene og til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten, senke terskel for samarbeid på tvers og dialog med relevante myndighetspersoner.

Programmet for det andre seminaret i seminarserien Covid-19: research in the wake of the pandemic har fått tittelen Insight in Medical Research and Economic Consequenses og går av stabelen 24. mars, kl 9:30-11:30. Du kan registrere din deltakelse via denne lenken.

Seminar #2: 24 . mars: Insight in medical research and economic consequences


kl 9:30-11:30

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen R. Nakstad deltar på seminaret som representant for myndighetene.

Introduksjonsrunde (3-5 minutt teasere):

A: Ludvig Munthe: Defining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19 and in two clinical trials for severe disease
A: Kristin Hofsø: Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs
A: Rebecca Cox: COVID-19 infection in healthcare workers and the general population

Q/A –  kort dialog

B: Per Olav Skjervold: Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff
B: Cathrine Hadley: PREDCOV – Blood test to predict the severity of COVID-19

Q/A – kort dialog

C: Lasse B. Lien: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer
C: Erling Barth: Labor Demand in Crisis and Recovery
C: Simen Markussen: The corona crisis and its economic consequences

Q/A – kort dialog

Parallelle sesjoner, 3 alternativer. Her gies en lengre presentasjon av hvert prosjekt i gruppen og det er anledning til å ha en dialog med prosjektleder:
A: Medisinsk forskning B: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid  C: Økonomiske konsekvenser