Silke Appel

Prosjekt: Use of dendritic cells to modulate immune responses
Periode: 2008-2012
Institutt: Klinisk institutt 2

 

Professor Silke Appel er nestleder for Broegelmann Research Laboratory og gruppeleder for Dendritic Cell Group ved Klinisk institutt 2. Hun tok mastergrad i biologi (1997) og en doktorgrad (Dr. rer. Nat., 2001) ved Freie Universität Berlin, Tyskland. Etter en postdoktorperiode i Tübingen, Tyskland, der hun arbeidet med “Differentially expressed genes in dendritic cells”, flyttet hun til Universitetet i Bergen hvor hun fikk et internasjonalt Marie Curie postdoktorstipend. I 2007 mottok hun forskerstipend fra Kreftforeningen og ble tatt opp i rekrutteringsprogrammet til stiftelsen med prosjektet “Bruk av dendritiske celler for å modulere immunresponser”. Samme år ble hun også tildelt Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs Juniorpris ved Universitetet i Bergen. Siden 2012 har hun vært professor ved Broegelmann Research Laboratory, Klinisk institutt 2, UiB.