Renate Grüner

Prosjekt: Multimodal Imaging of the Human Central Nervous System (PET)
Periode: 2007-2009
Institutt: Institutt for biomedisin

 

Renate Grüner var førsteamnuenis i fysikk ved Universitetet i Bergen og leder av Mohns Medical Imaging and Visualization Centre ved Haukeland Universitetssykehus fra starten av. I 2019 tiltrådte Renate Grüner stillingen som forskningsdirektør i Helse Bergen HF.