Nils Halberg

Prosjekt: “The obesity-Cancer Connection: Malignant Cell Exploitation of the Alteres Metabolic Landscape of Obese Cancer Patients”
Periode: 2014-2017
Institutt: Institutt for biomedisin

 

Dr Halberg ferdigstilte sin PhD-grad ved Universitetet i København i 2009. I samarbeid med Dr Philipp Scherer ved UT Southwestern Medical Center studerte han den funksjonelle rollen til hypoxiaog fibrose i hvitt fettvev knyttet til overvekt. Han gjennomførte sitt postdoktorprosjekt ved Dr Sohail Tavazoies laboratorium ved Rockefeller University, der han studerte mekanismene til metastatisk sekretoriske system i aggressiv brystkreft.

I 2015 flyttet han til Universitetet i Bergen for å starte opp sin forskningsgruppe ved Institutt for biomedisin, støttet av stiftelsen. Denne forskningsgruppen søker å forstå mekanismene mellom overvekt og kreft bedre.