Morten Førre

Prosjekt: Superintense lasermolecule interactions
Periode: 2008-2012
Institutt: Institutt for fysikk og teknologi

 

Dr. Morten Førre er professor i atomfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Førre fullførte Cand. Scient. graden i 2000 og oppnådde doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2004. Tittelen på avhandlingen var “On the dynamics of excited atoms in time dependent electromagnetic fields”. I perioden 2004-2008 var han ansatt som postdoktor ved Institutt for fysikk og teknologi. Førre har hatt tre 1-årige forskningsopphold i utlandet, henholdsvis ved Århus universitet i 1999, Université Pierre et Marie Curie i Paris i perioden 2002-2003, og ved Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA), Universitetet i Bordeaux i Frankrike, fra 2007-2008.
I perioden 2008-2012 ledet han et 4-årig BFS prosjekt med tittelen “Super Intense Laser- Molecule Interactions (SILMI)”. I 2012, etter en suksessfull internasjonal evuluering, ble Førre ansatt som professor ved Universitetet i Bergen og arbeider i dag innenfor teoretisk fysikk og kvantemekanikk.

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo