Morten Førre

Prosjekt: Superintense lasermolecule interactions
Periode: 2008-2012
Institutt: Institutt for fysikk og teknologi

 

Dr. Morten Førre er professor i atomfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Førre fullførte Cand. Scient. graden i 2000 og oppnådde doktorgraden i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2004. Tittelen på avhandlingen var «On the dynamics of excited atoms in time dependent electromagnetic fields». I perioden 2004-2008 var han ansatt som postdoktor ved Institutt for fysikk og teknologi. Førre har hatt tre 1-årige forskningsopphold i utlandet, henholdsvis ved Århus universitet i 1999, Université Pierre et Marie Curie i Paris i perioden 2002-2003, og ved Centre Lasers Intenses et Applications (CELIA), Universitetet i Bordeaux i Frankrike, fra 2007-2008.
I perioden 2008-2012 ledet han et 4-årig BFS prosjekt med tittelen «Super Intense Laser- Molecule Interactions (SILMI)». I 2012, etter en suksessfull internasjonal evuluering, ble Førre ansatt som professor ved Universitetet i Bergen og arbeider i dag innenfor teoretisk fysikk og kvantemekanikk.