Photo: Melanie Burford
Foto: Melanie Burford

Konrad Tywoniuk

TMS-prosjekt: Thermalising jets: new aspects of non-equilibrium processes at colliders
Periode: 2018-2021
Institutt: Institutt for fysikk og teknologi

Konrad Tywoniuk er forsker ved Institutt for fysikk og teknologi og leder for TMS prosjektet “Thermalising jets: new aspects of non-equilibrium processes at colliders”. Han tok sin PhD grad i teoretisk kjernefysikk ved Universitetet i Oslo i 2008. I etterkant har han jobbet som forsker ved Universitetet i Santiago de Compostela, Lunds Universitet og Universitetet i Barcelona (som Juan de la Cierva stipendiat). Han har også jobbet 3 år ved teoriavdelingen på CERN, delvis finansiert av et Marie Skłodowska-Curie stipend.

Han er hovedsakelig opptatt av dynamiske fenomener som involverer Naturens fundamentale vekselvirkninger, hovedsakelig den svake og sterke kjernekraften. I spesielt fokus står beskrivelsen av kvark-gluon plasma ved høy temperatur og dets vekselvirkning med stråler av energetiske partikler, såkalte “jets”, som skapes i kollisjoner mellom protoner og atomkjerner.