Kjetil Våge

Prosjekt: Overturning in the Nordic Seas, (OVENS)
Periode: 2016-2020
Institutt: Geofysisk institutt

 

Dr. Kjetil Våge er forsker i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Han har en bachelorgrad i fysikk fra University of New Brunswick, Canada (2003) fulgt av master (2006) og doktorgrad (2010) i fysisk oseanografi fra Massachusetts Institute of Technology and Woods Hole Oceanographic Institution Joint Program. Han har mottatt støtte fra stiftelsen, Forskningsrådet og Fulbright-programmet til å undersøke hvordan det varme vannet som strømmer nordover i forlengelsen av Golfstrømmen omdannes til kaldt dypvann.