Foto: Melanie Burford

Arjan H. Schakel

TMS-prosjekt: Strengthening Regional Democracy – Contributing to Good Democratic Governance
Periode: 2019-2023
Institutt: Institutt for sammenliknende politikk

 

Arjan H. Schakel er forsker ved Institutt for sammenlignende politikk og leder av prosjektet ‘Strengthening Regional Democracy: Contributing to Good Democratic Governance’. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Vrije Universiteit Amsterdam i 2009 og var Newton International Fellow ved University of Edinburgh mellom 2009 og 2011. Før Arjan flyttet til Bergen i 2019, var han ‘assistant professor’ ved Department of Political Science ved Maastricht University.

I løpet av det siste tiåret har Arjan Schakel studert valg, partier og myndigheter i over 400 regioner i 23 europeiske land. Arjans forskerteam vil identifisere årsaksmekanismene som ligger til grunn for stemmegivning i regionale valg, og vil vurdere effekten av regional stemmegivning for regionale parlamenter og ledere. Forskerteamets oppgave er å studere under hvilke forhold regioner bidrar til god demokratisk styring og å forstå når institusjonelle reformer forbedrer det representative demokratiet.

 

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo