Foto: Melanie Burford

Arjan H. Schakel

TMS-prosjekt: Strengthening Regional Democracy – Contributing to Good Democratic Governance
Periode: 2019-2023
Institutt: Institutt for sammenliknende politikk

 

Arjan H. Schakel er forsker ved Institutt for sammenlignende politikk og leder av prosjektet ‘Strengthening Regional Democracy: Contributing to Good Democratic Governance’. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Vrije Universiteit Amsterdam i 2009 og var Newton International Fellow ved University of Edinburgh mellom 2009 og 2011. Før Arjan flyttet til Bergen i 2019, var han ‘assistant professor’ ved Department of Political Science ved Maastricht University.

I løpet av det siste tiåret har Arjan Schakel studert valg, partier og myndigheter i over 400 regioner i 23 europeiske land. Arjans forskerteam vil identifisere årsaksmekanismene som ligger til grunn for stemmegivning i regionale valg, og vil vurdere effekten av regional stemmegivning for regionale parlamenter og ledere. Forskerteamets oppgave er å studere under hvilke forhold regioner bidrar til god demokratisk styring og å forstå når institusjonelle reformer forbedrer det representative demokratiet.