Alle foto på denne siden: Melanie Burford

Rådgivende utvalg

Professor Petter Erling Bjørstad,
Institutt for informatikk
Universitetet i Bergen

Professor (emeritus) Stein Evensen,
Instsitutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo

Professor Øyvind Østerud,
Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo

Professor Ingunn Lunde,
Institutt for fremmedspråk
Universitetet i Bergen

Professor Vidar Martin Steen,
Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen

Gunn Mangerud. Photo: Melanie Burford

Professor Gunn Mangerud,
Institutt for geovitenskap
Universitetet i Bergen

Stiftelsens rådgivende utvalg er sammensatt av anerkjente fagpersoner fra Norge. Utvalget kan gi styret råd om nye programmer og satsinger, ta del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader og ta del i vurderingen av fremdriften i igangsatte prosjekter. I arbeidet med å vurdere innkomne søknader skal det rådgivende utvalget benytte seg av internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene som søknadene dekker.