Inngressfoto: Melanie Burford

Rådgivende utvalg

Professor Li Bennich-Björkman
Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Uppsala universitet

 

Professor (emeritus) Stein Evensen,
Instsitutt for klinisk medisin
Universitetet i Oslo

Professor Hans Zanna Munthe-Kaas,
Matematisk institutt
Universitetet i Bergen

 

Professor Ingunn Lunde,
Institutt for fremmedspråk
Universitetet i Bergen

Professor Vidar Martin Steen,
Klinisk institutt 2
Universitetet i Bergen

Professor (emerita) Inger Sandlie,
Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo

Stiftelsens rådgivende utvalg er sammensatt av anerkjente fagpersoner fra Norge. Utvalget kan gi styret råd om nye programmer og satsinger, ta del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader og ta del i vurderingen av fremdriften i igangsatte prosjekter. I arbeidet med å vurdere innkomne søknader skal det rådgivende utvalget benytte seg av internasjonalt anerkjente forskere innen fagfeltene som søknadene dekker.

Foto:
Bennich-Björkman – fotograf Mikael Wallerstedt
Munthe-Kaas – fotograf Peter Badge
Sandlie – foto UiO
Øvrige foto: fotograf Melanie Burford