Professor Yvette Peters – gratulerer med vel gjennomført TMS Starting Grant!

The Politics of Inequality.
TMS støtte 9,84 MNOK. Prosjektperiode 2017-2021.

Yvette Peters mottok TMS Starting Grant i 2017. Hun hadde med seg en bred internasjonal arbeidserfaring som postdoktor ved UiB, førsteamanuensis ved Humboldt universitetet i Berlin, forsker ved European University Institute i Firenze, Italia og forskningsassistent ved Leiden universitet.

Hun har nå gjort ferdig sitt TMS Starting Grant prosjekt og er ansatt som professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB.

Peters prosjekt handlet om økende politisk ulikhet og manglende politisk representasjon i våre demokratiske institusjoner. Overordnede spørsmål har vært: Hvordan fungerer repre­sentasjon og hvordan kan den forbedres? Hvorfor eksisterer politisk ulikhet – og hvordan kan den minimeres?

For å finne svar på spørsmålene tok hun i bruk ulike survey-verktøy, Medborgerpanelet m.fl., og etablerte også et eget panel i samarbeid med DIGSSCORE, som bestod av folkevalgte politikere (PER). I prosjektet var det planlagt to runder med datainnsamling, men dette ble utvidet og de er nå inne i sin syvende runde med datainnsamling. PER genererer også inntekter gjennom deltakelse fra andre forskere/aktører og utgjør nå en av pilarene i den digitale infrastrukturen KODEM (Koordinert forskning på demokrati og styresett i Norge).

I sine surveys undersøker Peters og medarbeiderne bl.a. ulikheter mellom folkets og politiker­nes meninger. Hun finner at de sammenfaller i stor grad, men når det gjelder ny tematikk, for eksempel klimapolitikk, kan politikerne være mer konservative og polariserte i sine holdninger enn innbyggerne. Et annet funn som også kan eksemplifiseres gjennom klima-tematikk er at unge og kvinner er mer villig til å iverksette klimatiltak, samtidig som de er underrepresentert i politikken.

Andre funn tyder på at politikere på lavere nivå er mer i samsvar med folket enn politikere på de høye nivåene. Forskning på Europeiske demokratier viser at styresmaktene som generelt er gode til å lytte til innbyggernes behov og meninger får større frihet til å ta avgjørelser som er upopulære, men som kan være nødvendige.

Yvette Peters mottar TMS Starting Grant i 2016

Yvette Peters på scenen under TMS årsmarkering 2016, der årets TMS Starting Grant tildelinger offentliggjøres.

Peters ble utnevnt til professor like før jul i 2021, og hun skriver i oversendelsen av slutt­rapporten for TMS Starting Grant -prosjektet:

“…Writing the report and assembling all that we did over the years actually made me quite proud (..)

 Evalueringskomiteen skriver i sin rapport:

“(..) we find that Yvette Peter’s project fulfils the goals in its project application (..) The TMS project represents a timely ambitious and important research agenda of relevance to both an academic and real world audience (..)”

Yvette Peters kan også vise til følgende resultater av TMS Starting Grant-prosjektet:

 • En Ph.d.-kandidat har disputert og ytterligere to vil ferdigstille sine Ph.d.-grader i 2022 og -23 hhv.
 • Fire prosjekt-workshops er gjennomført, tre av dem internasjonale ved hhv. UiB, Harvard, Centre Universitaire de Norvège à Paris.
 • 12 publikasjoner/rapporter er publisert og ytterligere 20 publikasjoner i pipeline
 • Peters har utviklet et mastergradskurs som ble undervist våren 2019: «Democratic Representation: Elections, Parliaments, Responsiveness»
 • Peters har veiledet 4 masterstudenter, og ytterligere en masterstudent ble veiledet av andre prosjektmedlemmer.
 • Peters søkte ERC Starting Grant i 2021. Hun fikk ikke tilslag, men gode tilbakemeldinger. Hun følger opp med søknad om ERC consolidator grant i 2023/24
 • Søknad om tverrfaglig Ph.d. (UiB) sammen med Andreas Born, (Starting Grant-mottaker ved Institutt for geovitenskap), er innvilget.

Avslutningsvis vil vi løfte fram Yvette Peters nylig publisert artikkel Where you sit is where you stand: education-based descriptive representation and perceptions of democratic quality“, som ble publisert i open access, nivå 2 -tidsskriftet West European Politics.

Gratulerer professor Yvette Peters, med vel gjennomført prosjekt!

Ingressfoto: Melanie Burford/TMSPrivacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo