Professor Gunn Mangerud – nytt medlem i TMS Rådgivende utvalg

Fra og med 1.1.2019 tiltrer professor Gunn Mangerud; UiB, som medlem i Trond Mohn stiftelses Rådgivende utvalg. Mangerud overtar stafettpinnen etter professor emeritus Tore Lindmo, NTNU. Lindmo har vært medlem i Rådgivende utvalg siden opprettelsen av utvalget.

Stiftelsen takker Tore Lindmo for innsatsen over mange år og ønsker Gunn Mangerud velkommen som nytt medlem i utvalget.