Foto: Melanie Burford

Laboratorium for peptidsyntese

Kjemisk institutt har et fullautomatisert Biotage Initiator+ Alstra instrument for mikrobølgeassistert peptidsyntese, som ble etablert med støtte fra Trond Mohn stiftelse.

Leder for laboratoriet er professor Bengt Erik Haug, og han og gruppen hans er svært fornøyd med å få på plass moderne instrumentering for automatisert syntese og effektiv opprensing av peptider.

Tilgang til effektiv peptidsyntese og ikke minst muligheten for fremstilling av modifiserte peptider er aktuelt for en rekke forskningsprosjekter ved UiB. Laboratoriet vil blant annet bli benyttet for fremstilling av peptider for anvendelse innen positron emisjons tomografi (PET) i samarbeid med PET-senteret ved Haukeland Universitetssykehus

Laboratoriet har brukere fra bl.a. Kjemisk institutt, Molekylærbiologisk institutt, Senter for farmasi og Institutt for biomedisin.

Fakta:

Oppstart: 2015
Planlagt gjennomført: 2015

Tildeling: 841 000 NOK

Prosjektleder og leder for laboratoriet: Professsor Bengt Erik Haug

Les mer