Partikkelterapi

Partikkelterapi er en av de tematiske satsningene til Trond Mohn stiftelse. Bakgrunnen er at Trond Mohn i 2013 donerte 250 millioner kroner til stiftelsen med formål å støtte etablering av partikkelterapi som kreftbehandlingstilbud ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Partikkelterapi er en form for strålebehandling med sterkere effekt på svulstvevet enn dagens røntgenbehandling. Denne typen stråling har nemlig vist seg å gi mindre skadelige bivirkninger. Partikkelterapi er særlig gunstig for barn og unge, siden behandlingen er mer treffsikker og skånsom.

Både Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen deltar aktivt med kompetansebygging, metodeutvikling og forskning innen tematikken.

Kompetansebygging og innkjøp av utstyr ved Helse Bergen

Ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk har fysikere, stipendiater og leger ved kreftforeningen har hatt behov for kompetansebygging innen protonterapi, og i tillegg til kursing, arbeid med utredninger, stillingsressurser til doseplanlegging, har flere hatt lengre opphold ved utenlandske protonanlegg

Ved avdelingen var det også behov for å kjøpe inn et doseplanleggingsverktøy, som er et viktig verktøy for å lære og å forstå partikkelterapi. Stiftelsen bidrog til innkjøp av dette, samt driftsavtaler og ekstrautstyr samt kompetansebyggingsdelen. Prosjektleder er avdelingsdirektør prof. Olav Mella.

Forskningsprosjekt ved Helse Bergen

Overlege, professor Olav Dahl, avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, leder prosjektet “Molecular Mecanisms of Photon and Particle Radiation Responses in Malignant Tumors and Clinical Dosing of Carbon Ions”. Prosjektet fokuserer på stråling og partikkelterapi som ledd i kompetansebygging og forberedelse til å ta i bruk partikkelterapi ved HUS. Prosjektet samarbeider med de to ledende karbonsentraene i Tokyo som har over 20 års erfaring på feltet. Her vil forskere og klinikere fra HUS kunne få praktisk erfaring i tillegg til den akkumulerte erfaringen fra sentrene i Japan.

I tillegg forsker man på hva som skjer i en kreftsvulst som bli bestrålt, slik at man kan forbedre effekten av strålingen, ev med kombinasjoner av medikamenter. Dette arbeidet vil foregå ved Mohn kreftforskningslaboratorium.

Kompetansebygging ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen

Det overordnede målet med prosjektet er å tilby skånsom strålebehandling i Bergen. Forsker Kristian Ytre-Hauge leder prosjektet “3D Microdosimetry and Studies of the Relative Biological Effectiveness (RBE) in Proton- and Carbon Ion Therapy”, der han konkret har som mål å etablere metoder for å bestemme dosimeter-løsninger og tilby dosimetri-data som er relevant for et partikkelterapisenter i Bergen. Dette er nødvendig for å planlegge og iverksette rett dose stråling på rett sted når kreften er lokalisert i pasienten.

Kompetansebyggings- og forskningsprosjekt ved Høgskolen i Bergen

For at Bergen skal ha kompetanse til å ta i bruk protonterapi-teknologien straks den er etablert i Bergen, er det nødvendig at særlig helsestudenter får nødvendig opplæring/innføring i teknologien og at kompetanse på dosimetriplanlegging, utføring og overvåkning økes. Dette skal gjøres ved at det 1) etableres et regionalt forsknings- og utdanningskonsortium mellom UIB, HiB og HUS som bidrar til økt kompetanse på partikkelstråle-terapi. 2) initiere og støtte forsknings- og utviklingsarbeid (utvikle utstyr) som måler og viser fordelingen av doseavsetning til hjelp i behandlingsplanlegging og sanntidsovervåkning av doseavsetning og stråleposisjon. Prosjektet heter “Prototyping of a Proton Computed Tomography System for Treatment Planning and Real-time Monitoring of Dose Deposition in Particle Therapy” og prosjektleder er forsker Ilker Meric. Prosjektet har klare paralleller til og samarbeid med proton-prosjektet ved Universitetet i Bergen.

BFS-midlane gjer det mogleg å sørgje for ei brei forsking på partikkelterapi, der fleire doktorgradsstipendiatar og forskarar ved Haukeland og IFT er involverte, sier Kristian Ytre-Hauge i intervju på UiB.no.

Fakta:

Prosjekt ved Helse Bergen -1
Prosjektperiode: 2014-2015
Prosjektleder: avdelingsdirektør, professor Olav Mella
Bidrag fra stiftelsen: 5.5 MNOK

Prosjekt ved Helse Bergen – 2
Prosjektperiode: 2016-2019
Prosjektleder: Overlege, professor Olav Dahl
Bidrag fra stiftelsen: 20 MNOK

Prosjekt ved Helse Bergen – 3
Prosjektperiode:01.01.2018-31.12.2021
Prosjektleder: Liv Bolstad Hysing
Bidrag fra stiftelsen: 16,9 MNOK

Prosjekt ved Universitetet i Bergen
Prosjektperiode: 2015-2018
Prosjektleder: forsker Kristian Ytre-Hauge
Bidrag fra stiftelsen: 8 MNOK

Prosjekt ved Høgskolen i Bergen
Prosjektperiode: 2016-2019
Prosjektleder: forsker Ilker Merik
Bidrag fra stiftelsen: 12 MNOK

Mer informasjon