Foto: Melanie Burford

Om Bergens forskningsstiftelse

Stiftelsen ble opprettet av Frank Mohn AS i 2004 og har som hovedformål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF.

Stiftelsen har videre som formål å støtte forskning både ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet.  Bergens forskningsstiftelsen kan også støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge i samarbeid med institusjoner lokalisert  i Bergen,  se stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv, og tildelinger blir finansiert av avkastningen på stiftelsens kapital.