Medisinsk forskning

I perioden 2006-2013 hadde stiftelsen en betydelig satsning innen medisin, med vekt på translasjonell medisin, gjennom Bergens medisinske forskningsstiftelse. Denne satsingen omfattet også infrastruktur – og rekruttering/kompetansebygging.

Utdeling 2006

Stiftelsen delte ut til sammen kr 6.250.000  i 2006:Til prosjektet Links between exocrine and endocrine pancreatic dysfunction: New treatment protocols in common diabetes, Pål Njølstad og Andreas Molven, kr 2.000.000 pr år i 3 årTil internasjonalt forskningssamarbeid omkring Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders, Gülen Arslan, kr 250.000.

Utdeling 2007

Stiftelsen delte ut i alt NOK 8.800.000 i 2007:

Tildeling til prosjektet Cancer and mesenchymal stem cells, Rolf Bjerkvig og Per Lønning, NOK 1.500.000 pr år i 3 år

Tildeling til prosjektet The Cardioprotective Role of Insuline Therapy at Reperfusion: An Integrated Genomic and Proteomic Approach to Identify Targets Regulated by Insulin Therapy at Myocardial Reperfusion, Anne K. Jonassen og Jan Erik Nordrehaug, NOK 1.300.000 pr år i 3 år.

Til internasjonalt forskningssamarbeid om Biomedical Screening of Mithochondrial Properties and Redox Status in Living Cells – a High Content Approach, Karl Johan Tronstad, kr 200.000.
Til internasjonalt forskningssamarbeid i tilknytning til MedVis, Odd Helge Gilja, kr 200.000

Utdeling 2008

Stiftelsen delte ut i NOK 12.000.000 i 2008.

Til etableringen av Mohn kreftforskningslaboratorium, Det medisinsk-odontologiske fakultet/Haukeland universitetssykehus, NOK 3.000.000 pr år i 4 år.  Offisiell åpning av senteret fant sted i desember 2009.

Omtale av åpningen av laboratoriet på UiBs nettsider

Utdeling 2009

Stiftelsen delte ut NOK 13.496.000 i 2009 til følgende unge forskere:

Lise Gundersen; A translational approach to targeted treatment of diabetes: A node on structural and functional aspects of glucokinase within the Bergen Diabetes Research Group, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Daniela Elena Costea; Characterization of oral cancer stroma – validation of its molecular signature as prognostic factor and for therapeutic intervention, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Hrvoje Miletic; Role of EGFR in modulation of cancer stem cell-like and angiogenic brain tumor
phenotypes,
NOK 232.000 pr år i 3 år

Tomas Eagen; Inflammation and Infection in Chronic Obstructive Pulmonary Disease – A Large Cohort Study, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Xisong Ke; Genome-wide RNA Interference Screen for Molecular Therapeutic Targets of Prostate Carcinogenesis and Metastasis, NOK 1.050.000 pr år i 3 år

Øyvind Halskau; startpakke, NOK 200.000

Nyhetsartikkel om tildelingen på UiBs nettsider

Utdeling 2010

Rekrutteringsprogrammet
Stiftelsen delte i 2010 NOK 19.800.000 til følgende unge forskere:

Gudbrandsen, Oddrun Anita; Identification of Genes Regulating the Rapid Glycemic Control Induced by Bariatric Surgery, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Høl, Paul Johan; Clinical biomaterials: Contributing to improved performance and safety of implants, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Håvik, Bjarte; Brain-expressed Immune Genes in Cognition and Mental Illnesses: Development and Characterization of New Models, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Kuipers, Sjouke Daouia; BDNF and Neurogenesis in Mood Disorders: ARCing the Gap from Psychopathology to Treatment, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Wang, Jian; The role of stromal cells in brain tumors after radiotherapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Wolff, Anette Susanne Bøe; Revealing mechanisms of pathological autoimmunity by studying a monogenic autoimmune disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Omtale av tildelingene på UiBs nettsider

Utdeling 2011

Stiftelsen gjorde vedtak om utdeling av NOK 49.794.000 i 2011.

Rekrutteringsprogrammet
Stiftelsen delte i 2011 ut NOK 13.200.000 til følgende unge forskere:

Enger, Martha; Targeting NG2 as a therapy for human Brain Tumours,  NOK 1.100.000 pr år i 3 år

Knapskog, Stian; Impact of MDM2 Promoter Polymorphisms on Cancer Risk, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

Svanes, Cecilie; COPD, Asthma and Allergy in Three Generations and Relation to Environmental and Lifestyle Factors, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

Eikesdal, Hans Petter:  The Role of PTEN and Pseudo PTEN in Response to Breast Cancer Therapy, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

Medisinsk-vitenskapelig utstyr
Stiftelsen bevilget midler til anskaffelse av følgende utstyr ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland universitetssykehus :

Dyre-PET,  NOK 12.000.000

Hjerte-CT, NOK 13.344.126

Medisinsk bioinformatikk
Stiftelsen bevilget høsten 2011 NOK 9.000.000 til Det medisinsk-odontologiske fakultet til opprettelsen av et forskningsprogram i medisinsk bioinformatikk.  Sammen med gaveforsterkning fra staten på NOK 2.250.000 og en ekstratildeling av NOK 2.250.000 fra stiftelsen (i 2012), finansierer dette følgende forskningsprosjekter som ble igangsatt i 2012:

Roland Jonsson, Gades institutt; ‘Omics’ Data Analysis and Visualization Group(ODAV): Enabling comprehensive interpretation of global datasets through visualization of biological states within interactive and unbiased networks. NOK 1.500.000 pr år i 3 år

Rolv Terje Lie, Institutt for samfunnsmedisinske fag; Methods for Gene-Environment Interaction Studies in Norwegian Biobanks – and their Integration in the Bioinformatics System eSysbio. NOK 1.500.000 pr år i 3 år

Vidar Steen, Institutt for klinisk medisin; Deep sequencing in biomedicine. NOK 1.500.000 pr år i 3 år

Utdeling 2012

Rekrutteringsprogrammet
Stiftelsen delte i 2012 ut NOK 6.600.000 til følgende unge forskere:

Wibrand, Karin; Noncoding RNA in synaptic plasticity and disease, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

Wang, Xiang; Cell-cell interactions during apoptosis of cancer cells, NOK 1.100.000 pr år i 3 år.

Utdeling 2013

Stiftelsen gjorde vedtak om tildeling av i alt NOK 26.650.000 til følgende formål i 2013:

Medisinsk-vitenskapelig utstyr
Stiftelsen bevilget midler til følgende utstyr ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland universitetssykehus:

Tilskudd til anskaffelse av Skyra MRI-maskin, NOK 6.600.000

Satsing på forskningsfremmende infrastruktur
Stiftelsen har bevilget forprosjektmidler til arbeidet ved MOF & HUS med etablering av:

Forskningsfremmende fellesinfrastruktur for utprøvningsstudier på «friske frivillige», bl.a. ernæringsstudier, farmakologiske studier, vaksinestudier og utprøving av ny teknologi, NOK 150.000

Rekrutteringsprogrammet
Stiftelsen delte i ut NOK 9.900.000 til følgende unge forskere:

Vibeke Andresen, Molecular Targeted Therapy in Acute Myeloid Leukemia, NOK 1.100.000 årlig i 3 år

 

Forskningsprosjekter
Stiftelsen har tildelt midler til ett forskningsprosjekt som benytter seg av mulighetene for translasjonell medisinsk forskning i skjæringsfeltet mellom klinikk, større registre og tilhørende biobanker, samt ett prosjekt som benytter seg av forskningsmulighetene som er skapt gjennom private gaver til etablering av nyere større, kompleks forskningsinfrastruktur ved MOF/HUS:

Utdeling 2014

Rekrutteringsprogrammet
Stiftelsen delte i ut NOK 6.600.000 til følgende unge forskere:

 

Utdeling 2016

Stiftelsen har unntaksvis gitt midler til mindre prosjekt. Et eksempel er boken «Glimt fra den medisinske historien – sett fra Bergen». Boken er skrevet av professorene Leiv M Hove, Inge Glambæk og Ole Didrik Lærum og er en gave i anledning UiBs 70 årsjubileum i 2016. Prosjektet ble støttet med

 

Medisinsk forskning er fortsatt et satsingsområde for BFS – og videreføres under menypunktene kompetanse, infrastruktur og tematiske satsinger

Fakta

Utdelingsperiode: 2006-14