Foto: Melanie Burford

Kjernemagnetisk resonans (NMR)

Trond Mohn stiftelse er en del av et spleiselag med flere bidragsytere som har gjort det mulig for Kjemisk institutt ved UiB, å kjøpe inn en ny 600 MHz NMR. Utstyret ble installert og tatt i bruk høsten 2017.

Instrumentet erstatter en eldre utgave av samme type instrument og vil sikre stabil drift. Instrumentet er spesielt egnet til lange prøveserier av biologiske prøver og særlig for medisinske metabolomikk-studier. Eksempler på prosjekter innen medisin er tidlig identifisering av risiko eller utvikling av livsstilsykdommer og identifikasjon av hvilke faktorer som påvirkes med medikamentell behandling, ernæring og adferdsmessige forhold knyttet til livsstil. Helt konkret vil instrumentet brukes til å studere fedme hos barn – hvordan fysisk aktivitet og diett fremmer god utvikling av kognitive og fysiske funksjoner hos barna. Et annet eksempel er diabetes type 2, ved at forstadier og risiko kan vurderes og ev forebygges.

Instituttleder Knut Børve i Kjemi-nytt: “Kjøpet blir finansiert i eit spleiselag kor Bergens forskningsstiftelse, UiB og to helseføretak bidrar tungt .. Stor takk til alle bidragsytarar!”.

Fakta:

Årstall: 2017
Bidrag: 4 MNOK
Prosjektleder: Professor Olav M. Kvalheim

Mottaker: Universitetet i Bergen

Les mer