NFRs COVID-19 utlysning: Disse får støtte fra TMS

Trond Mohn stiftelse støtter 6 av 30 forskningsprosjekter fra NFRs COVID-19 utlysning. Disse prosjektene er alle høyt rangert i henhold til NFRs kvalitetsvurderinger og stiftelsens vedtekter, kvalitetsvurderinger og relevans.

Tone Morken, forsker 1 ved NORCE, leder prosjektgruppen som er i gang med å finne kunnskap om hvordan særlig primærhelsetjenesten kan møte både covid-19-pandemien og fremtidige pandemier på to nivåer:

  1. Systemnivået, som inkluderer planer om å håndtere mange pasienter, organisering av enheter for å unngå smitteoverføring til helsepersonell og andre pasienter, systemer for testing, sporing og isolasjon, samt pasientforløp gjennom helsevesenet.
  2. Det kliniske nivået, som inkluderer kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og død.

Tone Morken. Foto privat

Tone Morken uttaler:  «Alle COVID-19-pasienter som trenger behandling må innom primærhelsetjenesten. Ny kunnskap om både hvordan primærhelsetjenesten håndterer pandemien samt kunnskap om risikofaktorer for alvorlig sykdom og død vil komme til nytte for både pasienter og helsetjenester. Vi  samarbeider også med andre europeiske land slik at resultatene også får internasjonal nytteverdi

Prosjektet samler inn data fra alle legevaktene i Norge om hvordan de håndterte covid-19 pandemien i første fase av utbruddet. Det samles også inn data om erfaringer fra noen legevakter i andre europeiske land.

Prosjektet er et samarbeid mellom NORCE, UiB,  Folkehelseinstituttet og Tromsø legevakt.

COVID-19-CAPNOR: Professor Harleen Grewal ved Universitetet i Bergen forteller at formålet med studien er å bidra til å forstå sykdommens alvorlighetsgrad, optimalisere prøvetakingsstrategier og pasientbehandling, bygge kompetanse for smitteforebygging av helsepersonell.

Harleen Grewal. Foto Anne S. Herdlevær/UiB

«COVID-19-studien er innlemmet i et pågående prosjekt som utføres av Bergen CAPNOR-konsortium. Vi rekrutterer pasienter som er innlagt på sykehus for lungebetennelse og vil vurdere effekten av ultra-rask molekylær diagnostikk på et bredt spekter av kliniske utfall, inklusive antibiotikabruk» uttaler Grewal.

COVID-19-CAPNOR-konsortiet er et tverrfaglig samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, Drammen sykehus og forskningsgrupper i Kina, Danmark, Nederland og Storbritannia. Studien er innlemmet i en pågående studie, der Trond Mohn stiftelse er en av flere bidragsytere. I tillegg til Grewal, ledes studien av Elling Ulvestad (HUS / UiB) og Rune Bjørneklett (HUS / UiB).

De som fikk støtte fra Trond Mohn stiftelse er:

  • Morken, Tone,  NORCE Samfunn/Helse VESTLAND: OVID-19 outbreak in Norway – Epidemiology, health care utilization and primary care management (CONOPRI)
  • Sætrevik, Bjørn, UNIVERSITETET I BERGEN, Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak
  • Røislien, Jo, UNIVERSITETET I STAVANGER: COVID communication: Fighting a pandemic through translating science
  • Grewal, Harleen, UNIVERSITETET I BERGEN: Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes
  • Cox, Rebecca Jane, UNIVERSITETET I BERGEN, COVID-19 infection in healthcare workers and the general population
  • Belbachir, Nabil, NORCE Teknologi/Energi AGDER, Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development