Nasjonalt program mot antibiotikaresistens

På anbefaling fra et evalueringspanel bestående av internasjonalt anerkjente fageksperter, vil BFS støtte fire prosjekter med tilsammen 75 MNOK. I tillegg er det satt av 5 MNOK til tiltak for å fremme samarbeid og synergier mellom prosjektene.

Det er nå klart hvilke av de 16 foreslåtte prosjektene som vil motta BFS-støtte etter at stiftelsen i juni 2018 lanserte et forskningsprogram på antibiotikaresistens. Programmet ble utformet etter samråd med Folkehelseinstituttet og andre norske kompetansemiljøer. Av de 16 søknadene som kom inn gikk seks gikk videre til finalerunden. Samtlige søknader er blitt evaluert i to runder av internasjonale eksperter med kvalitet som eneste kriterium.

Bred satsing over fire år
Prosjektene som vil pågå i fire år, er valgt ut på basis av kvalitetsvurderinger alene. Det er ikke tatt geografiske eller tematiske hensyn. Prosjektene dekker godt de tre temaene for programmet: behandling, diagnostikk og overvåkning. De engasjerer vertsinstitusjoner i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Universiteter leder tre av fire prosjekter, mens Haukeland Universitetssjukehus skal lede ett prosjekt. Universitetet i Bergen, Stavanger universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Drammen sykehus deltar som partnere. I tillegg kommer nasjonale partnere som Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Alle prosjektene har internasjonale partnere.

Prosjekter ledet fra Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø
Fra Oslo vil professor Jukka Corander lede et stort prosjekt som tar for seg E. coli, en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika. Fra Haukeland universitetssjukehus skal prosjektet ledet av professor Elling Ulvestad vurdere metoder for raskere og mer presis diagnose av luftveisinfeksjoner, noe som kan redusere bruken av såkalt bredspektret antibiotika – et viktig mål i bekjempelsen av resistens. Prosjektet ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU i Trondheim vil gjøre det vanskeligere for bakterier å utvikle antibiotikaresistens, samtidig som man ser på alternative metoder for å bekjempe bakterier. Prosjektet ledet av professor Arnfinn Sundsfjord i Tromsø retter innsatsen mot en bestemt mikrobe (Klebsiella pneumoniae) som spiller en stor rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistens både hos mennesker og dyr.

– Et vesentlig bidrag
– Det er gledelig å se at Bergens forskningsstiftelse nå gir et vesentlig bidrag til norsk forskningsinnsats på antibiotikaresistens, som er en av vår tids største trusler mot folkehelsen. Satsingen er et flott supplement til den innsatsen som allerede gjøres fra det offentlige Norge, uttaler direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen.

– Skal gjøre en forskjell
Bergens forskningsstiftelse ønsker med sine bidrag til forskning å gjøre en tydelig forskjell – og det finnes knapt et tema som vil kunne ha større betydning for våre barn og barnebarn enn at vårt helsevesen kan tilby effektive behandlinger mot infeksjoner”, sier Stener Kvinnsland, styreleder i Bergens forskningsstiftelse.

– Vi håper stiftelsens initiativ kan stimulere til økt samarbeid mellom norske fagmiljøer på feltet og gleder oss til å følge med på forskningsprosjektene, uttaler daglig leder for stiftelsen, Sveinung Hole.