Foto: Melanie Burford

MR-maskin

I 2013 tildelte stiftelsen (BMFS) 6,6 MNOK til Helse Bergen for å bidra til finansiering av en PRISMA 3T MR-maskin

Trond Mohn ga i 2012 to 3T MR-maskiner i gave til Helse Bergen. På forespørsel fra sykehuset og for å tilrettelegge for forskning, ga BFS støtte til oppgradering av en maskin til en Prisma 3T MR-maskin.

Stiftelsen bidro med merkostnaden knyttet til oppgraderingen som utgjorde 6.6 MNOK.

Maskinen brukes både til forskning og pasientbehandling.

 

Professor Kenneth Hugdahl, UiB/HUS: “For første gang ble det mulig for oss å se inn i hjernen og følge med på hvordan den arbeider.”

Fakta:

Oppstart: 2013
Planlagt gjennomført: 2013

Bidrag: 6.6 MNOK
Mottaker: Helse Bergen

Les mer