Mohnprisen – 2020, utdelt under Arctic Frontiers

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis – Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT). Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år.

Mandag 27. januar ble Mohnprisen delt ut under plenumssesjonen på Arctic Frontiers 2020. Allerede 28. oktober 2019 ble det kunngjort at Dorthe Dahl-Jensen var den utvalgte når den andre Mohnprisen skulle deles ut. Hun fikk prisen for sin viktige rolle innen klimaforskning. I tillegg til selve prisutdelingen arrangerte UiT et internasjonalt seminar 28. januar i et fullt Auditorium 2 på Teorifagbygg 1.

Streamingen fra seminaret «Climate change in the arctic» finner du her.

Gratulerer med en verdig prisvinner og flott arrangement!