Foto: Melanie Burford

Mohn Kreftlaboratorium

I 2009 ble Mohn kreftlaboratorium etablert ved Helse Bergen, med støtte fra Trond Mohn privat og Trond Mohn stiftelse.

Hovedproblemstillinger som det arbeides med, er å finne ulike risikoer for kreft og mekanismer som påvirker behandling av kreft. Eksempelvis publiserte forskere ved senteret i 2011, at de hadde funnet en genvariant som beskytter både mot brystkreft og eggstokkreft – og at 8% av Norges befolkning bærer denne gunstige genvarianten.

Ved hjelp av midlene fra stiftelsen ble senteret etablert som et moderne og funksjonelt kreftlaboratorium, der laboratoriearbeidet knyttet til den ovenfor nevne publikasjonen ble utført. Av de analyser som senteret kan utføre er analyser på gen-mutasjoner så vel som epigenetiske forandringer samt micro-RNAs, tissue mikroarrays, samt funksjonstesting i cellelaboratoriene (transfeksjon- så vel som siRNAS knock-downteknologier).

“Dette har mange av oss drømt om i over 20 år” sa professor Per Eystein Lønning i sin tale ved åpningen av senteret

Fakta:

Prosjektperiode: 2009-2012

Bidrag: 12 MNOK
Mottaker: Universitetet i Bergen og Helse Bergen

Les mer