Foto: Kim E. Andreassen/UiB

BFS støtter ernæringsforskning med 28 millioner kroner

Mohn ernæringsforskningslaboratorium etableres 1. juni. Det nye laboratoriet skal forske på både fedme og underernæring og studere hvordan dette kan behandles på best måte.

Det nye laboratoriet som vil være knyttet til Senter for Ernæring ved Universitetet i Bergen, får et budsjett på 67,5 millioner kroner over 5 år. Universitetet, Haukeland universitetssykehus og Bergens forskningsstiftelse bidrar her med med henholdsvis 33, 6,5 og 28 millioner kroner.

Les mer på UiB.no og BT.no.

 

Foto: Kim E. Andreassen