Foto: Melanie Burford

Medisinsk visualisering

Med medvirkning fra Trond Mohnstiftelse etablerte Helse Bergen og Universitetet i Bergen Mohn Medical Imaging and Visualization Center i 2017.  Stiftelsen støtter også en innstegsstilling i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk.

Mohn Medical Imaging and Visualization Center er et tverrfaglig forskningssamarbeid mellom Universitetet i Bergen, (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinsk-odontologisk fakultet, Det psykologiske fakultet), og Helse Bergen. Forskningssenteret er lokalisert ved Helse Bergen, Radiologisk avdeling. Eli Renate Grüner var senterleder i perioden 2017-2019. Ingfrid Haldorsen er fungerende senterleder siden august 2019.

Senterets langsiktige mål er at forskningsresultatene skal komme pasientene til gode gjennom sikrere diagnostisering og behandling med bruk av moderne utstyrspark. I forbindelse med etableringen av senteret uttalte administrerende direktør i Helse Bergen Eivind Hansen:

“Vi ser det som strategisk viktig å etablere et senter for å videreutvikle og bygge på den kompetansen og de ressursene som er opparbeidet i våre fagmiljø over flere år”

Trond Mohn stiftelse støtter satsingen på medisinsk visualisering med til sammen 40,6 millioner kroner, hvor 34,6 millioner kroner nyttes til senteret og forskningsprosjektene der, og 6 millioner nyttes til innstegsstilling (førsteamanuensis) ved Institutt for informatikk. Universitetet i Bergen og Helse Bergen bidrar også med betydelige ressurser både i form av stillinger og infrastruktur.

Prosjektene som får forskningsmidler gjennom denne satsingen utgjør grunnstammen i senterets virksomhet:

Innstegsstilling ved Institutt for informatikk

Noeska Smit kom fra TU Delft i Nederland til stillingen som førsteamanuensis i medisinsk visualisering ved Institutt for informatikk i 2017. Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk benytter avanserte datagrafikk og moderne grafikk-hardware for å oppnå visualiseringer for bedre innsikt i data, som leder til kunnskapsinnsikt og bedre avgjørelser. Gruppen er aktiv innen feltet computational medicine – et forskningsfelt i sterk vekst.

Nytt fra og om MMIV  

Senterets facebookside
Senterets Twitterside
Nyheter fra senteret
Blog: Machine Learning Project
Karl-Heinz Höhne MEdVis Award til L. Garrison 2021, 2. plass
VG.no Plus 20.01.2021 Forskning: Utvikler ny behandling for livmorkreft
2021 Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine.Best Paper Honorable Mention til L. Garrison
UiB.no Intervju med Karsten Specht i forbindelse med TMS 15 årsjubileum: Facinert av hjernen.
Forskning.no 05.10.2019 Elektrosjokk øker volumet i deler av hjernen 
Dagens medisin 02.10.2019 Ny elektrosjokk-forskning forkaster tidligere teori
BT.no 22.09.2019 Dagen etter kreftoperasjonen kunne Tordis dra hjem. Da var hun ferdigbehandlet.
UiB.no 13.06.2019 Undervisningspris til Arvid Lundervold
Christiekonferansen 29.04.2019 Kan vi lære datamaskinene å finne kreft? Og ville du stolt på resultatene?
Christiekonferansen 29.04.2019: Exhibition: Mohn Medical Visualization Centre
Kreftregisteret.no 09.05 2019 3D-mammografi: Mer treffsikkert, men fant ikke mer kreft
Dirk Bartz Prize for Visual Computing in Medicine; 07.05,2019: Noeska Smit and Stefan Bruckner fikk andreprisen.
Norsk radiologiforening, oktober 2019: Professor Ingfrid Haldorsen utnevnes til æresmedlem.
Forskning.no 15.02.2019  Nå kan studenter lære om kunstig intelligens og medisin
UiB.no 21.01.2019 Åpning av nytt senter for datascience – Visualiseringsgruppen og Noeska Smit deltok.
BA.no 21.11.2018 Trond Mohn hylles:- Det er rørende
BT.no 21.11.2018 Haukeland vill hedre Trond Mohn med å fortelle historiene bak gavene
Dagens medisin 29.10.2018 Bruker MR på jakt etter elektrosjokk-svar
UiB.no BFS funding to visualization project
UiB.no Meet people at II – Noeska Smit
Blog (Noeska Smit): Eagereye.org
Helse Bergen, 3.3.2018 – Kompetansebygging gjennom nytt senter
Youtube, 8.11.2017, Dr Haldorsen on the Roles of Imaging in the diagnosis of Endometrial Cancer
Youtube, 27.11.2017 (Cancer Imaging Project): Dr. Haldorsen Discusses the Challenges with Imaging in Endometrial Cancer
Various sources inkl. UIB/Helse Bergen (Opening ceremony):(video of ribbon cutting, CEO Haukeland University Hospital and Rector University of Bergen)
Teknisk ukeblad: Machine Learning Project
Dagens medisin: Cancer Imaging Project

Fakta om Mohn Medical Imaging and Visualization Center

Prosjektperiode: 2017-2021
Fungerende senterleder: Ingfrid Haldorsen

Senteret er etablert ved Haukeland universitetsykehus.

Les mer

Fakta om innstegsstillingen i medisinsk visualisering og Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk

Prosjektperiode: 2017-2022

Stillingen er knyttet til Visualiseringsgruppen ved Institutt for informatikk.

Les mer