Matematikkprogrammet

Matematikkprogrammet er et samarbeid mellom Bergens forskningsstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø, for  å styrke og videreutvikle forskning i ren matematikk i Norge. Virkemidlene i programmet er strategisk rekruttering og miljøstøtte.

Matematikkprogrammet består av to delprogram; en miljøstøttedel for forskere i ren matematikk i Norge, og en del for rekruttering av én fremragende ung forsker i ren matematikk ved hvert av de fire samarbeidende universitetene. Både rekrutteringsdelen og miljøstøtten er oppfølging av Norges Forskningsråds evaluering av matematikkfaget.

Miljøstøtte
Delprogrammet skal styrke forskningen i ren matematikk i Norge ved m.a. å bidra til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid, forsker- og studentmobilitet. Delprogrammet omhandler følgende aktiviteter:

 1. Nettverk og samhandling for det norske matematikere
 2. Aktiviteter for studenter
  • Samlinger med kurs for PhD-stipendiater
  • Sommer-/vinterskoler for PhD-stipendiater og masterstudenter
  • Mobilitet for PhD-stipendiater
  • Stipend for PhD-stipendiaters deltakelse på International Congress of Mathematicians eller European Congress of Mathematicians
 3. Internasjonale aktiviteter og utveksling
  • Workshops og møter
  • TMS/TFS gjesteprofessorer
  • Internasjonal mobilitet

Mer informasjon om delprogrammet (Engelsk tekst)

Rekruttering – fremragende unge forskere
Målet med delprogrammet er å gi en fremragende unge forsker i ren matematikk særskilt gode vilkår til å bygge opp og lede en forskningsgruppe ved hvert av de  samarbeidende universitetene.  Delprogrammets varighet 4 år, med mulighet for 2 års forlengelse.

De fire forskerne ble valgt ut etter en internasjonal sakkyndig bedømmelse av søkerne og deres forskningsplaner.  Etter konkurranse ble følgende forskere tilsatt i delprogrammet:

Fakta om matematikkprogrammet

Oppstart: 2018
Periode: 4 år (+ eventuelt 2 år)

Delprogram miljøstøtte
Prosjektleder: Sigmund Selberg, UiB
Totalbudsjett: 30,4 MNOK

 • TMS-tildeling: 11,6 MNOK
 • TFS-tildeling: 3,1 MNOK (kan gaveforsterkes)
 • UiB, UiO, NTNU, UiT: 15,7 MNOK

Delprogram rekruttering – fremragende unge forskere
Totalbudsjett: 64,7 MNOK

Prosjektleder: Didier Pilod, UiB
Prosjektets nettside.
TMS-tildeling: 7,8 MNOK
UiB- egeninnsats: 10 MNOK

Prosjektleder: Kristin Shaw, UiO
Prosjektets nettside
TMS-tildeling: 8 MNOK
UiO – egeninnsats: 9 MNOK

Prosjektleder: Drew Heard, NTNU
Prosjektets nettside
TMS-tildeling: 6,7 MNOK
NTNU – egeninnsats: 11,5 MNOK

Prosjektleder: Cordian Riener, UiT
TFS-tildeling: 6,4 MNOK (kan gaveforsterkes)
UiT – egeninnsats: 6,6 MNOK

Les mer