Foto: Melanie Burford

Vitenskapelig utstyr for massecytometri

26. april 2016 arrangerte Universitetet i Bergen et kick-off-seminar i forbindelse med at det nye massespectrometeret er klart for brukerne. Seminaret gav en introduksjon til teknologien og presenterte bruk av utstyret og resultatene derifra.

Massecytometri er en ny teknologi og blir ofte kalt neste generasjons flowcytometri. Mens tradisjonell flowcytometri kan måle 10-15 proteiner samtidig, kan massecytometri måle 35+ proteiner på tusenvis av enkeltceller. Dette muliggjør en dypere og mye grundigere analyse av celler i humant vev. Ved å benytte massecytometri kan vi undersøke mange flere sjekkpunkt samtidig og dessuten med stor nøyaktighet identifisere hvilke undergrupper av T-cellene som uttrykker det ulike sjekkpunktene.

Sonia Gavasso, PhD og forsker ved Haukeland universitetsykehus forklarer i en artikkel, “A visionary call to action”, på selskapet Fluidigm sine nettsider, hvordan massecytometri brukes i kreftforskningen ved sykehuset og potensialte for at massecytometri vil kunne forbedre immunterapi.

Dean Nina Langeland, UiB: Mass cytometry is likely to have a great potential in future routine diagnostics, and indicative of this, UiB affiliated researchers are currently running several clinical trials in cancer where mass cytometry is a part of the biomarker strategy

Fakta:

Prosjektperiode: 2016-2020

Bidrag: 7.38MNOK

Prosjektleder: professor Bjørn Tore Gjertsen

Les mer