Trond Mohn og Trond Viggo Torgersen

Les om prosjektene som fikk støtte i 2019; Årsberetningen 2019

Hvis du lurer på hvem som fikk TMS Starting Grant, hvilke tematiske satsinger som ble iverksatt og hvordan stiftelsens kapital utviklet seg i 2019, finner du all informasjon i stiftelsens årsberetning for 2019.

2019 var et jubileumsår og de samlede tildelingene til forskning og forskningsfremmende tiltak siden oppstart passerte 1 milliard tidlig på året. Øvrige årsberetninger kan du finne her.

 

Ingressfoto: Melanie Burford, Silveree Pictures/TMS