“Kystsamarbeidet”: Kick-off for PET/Nukleær-prosjektet i Tromsø

Rune Sundset, prosjektleder for Universitetet i Tromsø sitt prosjekt “Targeting tumor microenvironment : Boosting PET-based diagnostics and therapies” inviterte samarbeidspartnerne til et Kick-off møte i tromsø 19.-20. august. Kystsamarbeidet er et samarbeid mellom Tromsø forskningsstiftelse og Trond Mohn stiftelse

På programmet stod det omvisning på det nye PET-senteret, gjennomgang av prosjektets fire arbeidspakker, planlegging av innkjøp, fordeling av oppgaver, etablering av SAB,m.m. Prosjektet involverer samarbeidspartenere fra Tromsø, Trondheim og Bergen.

 

Bildetekst: Unn Sørum, administrativ leder ved Tromsø forskningsstiftelse ønskte prosjektleder Rune Sundset lykke til med seminaret og prosjektet. Foto: Indigo Martinez