Kunngjøring: Årets vinnere av TMS Starting Grant

Årets vinnere er Suzette Flantua, Mali Husby Rosnes og Carina Strell. De unge forskerne skal nå i gang med å  bygge opp grupper rundt egen forskning, innen henholdsvis klima i høyfjellet,  bærekraftig plast og brystkreft.

På grunn av pandemien blir det ingen storslått seremoni i universitetets aula i år heller, med utdeling av årets TMS Starting Grants dette året. Daglig leder i stiftelsen, Sveinung Hole, forteller at det arbeides med en alternativ markering der årets vinnere får sine diplomer og vist seg fram.

– Stiftelsen gratulerer både vinnerne og UiB, og ser fram til å følge disse dyktige forskerne i årene som kommer. Vi er trygge på at de vil gjøre en forskjell, sier Hole.

Les en fyldig reportasje om vinnerne og deres prosjekt på UiBs hjemmeside, her.

Ingressfoto/ill: Melanie Burford / Trond Mohn stiftelse