Foto: Melanie Burford

Internasjonalisering

I perioden 2005-2007 hadde stiftelsen en satsning på internasjonalisering. Mange forskere fikk gjennom denne satsningen et sterkere internasjonalt nettverk og muligheter til å samarbeide over landegrensene.

2005

Søknadene fra Astri Andresen (medisinsk historie) og Eystein Jansen (klimaforskning) ble innvilget med henholdsvis kr 816.000 (Andresen) og kr 988.000 (Jansen), begge fordelt over to år.

2006

Til internasjonaliseringsformål delte stiftelsen ut 1 million kroner til prosjektet Strengthening competence in molecular systematics and molecular analyze methods ved Christoffer Schander, Institutt for biologi, samt S. Ekman Biologisk institutt og E. Willassen og I. Byrkjedal fra Bergen Museum
I tillegg fikk Gülen Arslan, kr 250.000 for prosjektet Food Hypersensitivity and Functional Gastrointestinal Disorders.

2007

Prosjektet Biomedical Screening of Mithochondrial Properties and Redox Status in Living Cells – a High Content Approach,  ved Karl Johan Tronstad, Institutt for biomedisin, fikk støtte til internasjonalisering på kr 200.000.
Odd Helge Gilja, fikk kr 200.000 til internasjonalt forskningssamarbeid i tilknytning til MedVis,
Lars Svåsand, Institutt for sammenliknende politikk,  fikk støtte på 1 MNOK til internasjonalisering av prosjektet: Electoral Processes and Political Parties in New Democracies
Ernst Nordtveit, Det juridiske fakultet, fikk støtte på 1 MNOK til: Internationalization Programme in Property Law

Fra UiBs handlingsplan for internasjonal virksomhet ved UiB 2007-09: “Det overordnede mål med økt internasjonalisering er å fremme kvalitet i gjennomføring en av UiBs hovedoppgaver…”

Fakta:

Programperiode: 2005-2007
Samlet tildeling: 5.454 MNOK