Foto: Iselin Medhaug
Foto: Iselin Medhaug

KLIMAFORSKNING

Trond Mohn stiftelse (TMS) ønsker å bidra til økt kunnskap om klima, årsaker til klimaendringer og utviklingen i folks meninger og holdninger til denne kunnskapen. TMS har allerede gjennom flere år bidratt til dette, bl. a. gjennom tildelinger til flere klimarelaterte Starting Grant og til DIGSSCORE ved Universitetet i Bergen.

Den nyeste satsingen er etableringen av Bjerknes klimavarslingsprogram, (engelsk: Bjerknes Climate Prediction Unit), i samarbeid med Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

Bjerknes klimavarslingsprogram har som mål å øke presisjonen på klimavarsling til et nivå der dette kan være til nytte for samfunnet. Programmet vil fokusere på klimavarsling for havområdene Atlanterhavet til Arktis og omliggende landområder. Tidsspennet for slik varsling vil være fra sesong (3 måneder) til 10-årsperiode. Spesielt sikter programmet mot varsling for havområder som er viktige for fiskeri og skipsfart, samt forhold som er relevant for kraftproduksjon, forsikringsbransjen og samfunnet generelt.

Bjerknes klimavarslingsprogram tar mål av seg til å bli verdensledende innen feltet.

Øvrige klimarelaterte prosjekter

TMS Starting Grant Nele Meckler
TMS Starting Grant Bjarte Hannisdal
TMS Starting Grant Kjetil Våge
TMS Starting Grant Andreas Born
TMS Starting Grant Håvard Haarstad
Kjernefasilitet for Digital Samfunnsvitenskap DIGSSCORE 

 

Klimasatsingen i media

Artikler i forbindelse åpningen av Bjerknes Climate Prediction Unit 11. november 2018.

Yr.no 13.11.2018 Snart kan du sjekke klimaet år fram i tid – slik du sjekkar vêret for neste dag
BT.no 12.11.208 Vil gi deg svar på om det blir kalde eller varme vintre ti år fram i tid

Andre medieoppslag:

EnergiOGklima 16.10.2020 EnergiOGklima lanserer Podcast. (Bjerknessenteret deltar)
Bjerknessenteret UiB.no 10.10.2020  Podcast: Arven etter Nansen
EnergiOGklima 29.9.2020 Hva gjør La Niña med været?
Bjerknes.uib.no 9.7.2020 Varsler jordens klima på kort sikt
NRK.no 9.7.2020 Klimarapport varslar auka temperatur dei neste fem åra
DN.no 4.6.2020 Innlegg om iskanten: Femten er ikke midt mellom tredve og aldri
EnergiOGklima 11.2.2020 Ekspertintervjuet: 30 prosent isfrekvens gir økt risiko hvis klimamålene nås
Bjerknessenteret, UiB.no 3.3.2020 Super El Niños link to drought in Europe
Klimastiftelsen.no 6.2.2020 Olje i nord – iskanten setter grensen
Stortinget.no Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen
UiB.no, Konsertserien “Neste steg”: Havet – alltid i bevegelse og Menneskets tidsalder

BCCR Climate prediction podcast (May 2019, Svendsen): Blir klimaet bedre om vi snakker norsk?
BCCR Climate prediction podcast (August 2019, Langehaug): The push for predicting the future climate.
BCCR workshop 5.-7. juni 2019; The EU Climate Modelling Cluster and the importance of cooperation in climate science
Fiskeribladet, 14.08.2019 Klimavarsling skal gi bedre råd om fiskekvoter, Intervju med Mette Skern-Mauritzen
Røtter, Universitetsmuseets årbok for 2019, Kapittel om historiske og lokale perspektiver på klimavarsling

Nye tildelinger av forskningsmidler til fagmiljøet:

Prosjektet TRIATLAS, EU 2020 prosjekt. Posjektet er koordinert av Noel Keenlyside, oppstart juni 2019.
Prosjektet ROADMAP, JPI CLIMATE og JPI OCEANS finansiert, Noel Keenlyside er co-koordinator, starter i 2020.

 

 

Fakta om Bjerknes Klimavarslingsprogram

Programperiode: 2018-2023
Programleder: professor Noel Keenlyside, UiB
Nestleder: professor Tor Eldevik, UiB

Tildeling fra TMS: 30 MNOK
Totalbudsjett: 60MNOK

Programmet er etablert ved Bjerknessenteret.

Les mer