Invitasjon til seminar #3 Research in the wake of the pandemic, 29. september

PÅMELDING

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene til å presentere sine resultater i en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt målet er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten, senke terskel for samarbeid på tvers og dialog med relevante myndighetspersoner.

Programmet for det tredje seminaret i seminarserien Covid-19: research in the wake of the pandemic har fått tittelen Individual and societal needs during a pandemic: lessons learned? og går av stabelen 29. september, kl 9:30-12:30. Du kan registrere din deltakelse via denne lenken.

Seminar #3: Individual and societal needs during a pandemic: lessons learned?


kl 9:30-12:30
Stener Kvinnsland, leder av den regjeringsoppnevnte koronakommisjonens første periode, deltar på seminaret i dialog med forskerne og publikum.

Arrangementet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse. Moderatorer for de ulike sesjonene er Ingrid S. Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Johan Borge, avdelingsdirektør i Forskningsrådet og Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse.

Presentasjoner (10 minutt per prosjekt):

Sesjon 1

Sesjon 2

Sesjon 3

Lessons learned ?Hva har vi lært til nå – vil vi nå være bedre rustet for en ny krise? Samtale med Stener Kvinnsland, tidligere leder for koronakommisjonen.

MEET THE SPEAKERS – Parallelle sesjoner