Ingfrid Haldorsen er tilsatt som ny leder ved MMIV

Vi gratulerer Ingfrid Haldorsen med jobben som ny leder for Mohn Medical Imaging and Visualization Center (MMIV) fra og med 1. februar 2020. I et intervju med Helse-Bergen, publisert på HUS’intranett forteller Ingfrid om hva hun tenker om oppgaven, visjoner og forventninger:

Som leder av MMIV har jeg ansvar for å lede et spennende forskningssenter som organisatorisk er en del av radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og som forener forskere fra sykehuset, Universitetet i Bergen og Høyskolen i Bergen. Senteret ble grunnlagt med støtte fra Trond Mohn Stiftelsen og samler svært kompetente forskere fra ulike fagfelt innen medisin (radiologi, kliniske fag, molekylærbiologi, psykologi og nevrovitenskap), bildebehandling og visualisering (informatikk, matematikk).

Senteret ønsker å bidra til at nye metoder innen avansert avbildning gir ny kunnskap om sykdommer og at dette kan brukes til å utvikle bedre pasientbehandling.

Som leder for et forskningssenter med så ulik kompetanse blant forskerne, er jeg særlig opptatt av å motivere til tettere samarbeid på tvers av fagområder. Jeg ønsker også å bidra til en kultur der vi skjønner viktigheten av å etablere tett samarbeid med klinikken for å utnytte potensialet for bedre pasientbehandling. Det er veldig motiverende å få jobbe med så mange unge, dyktige og læringshungrige forskere som ønsker å samarbeide og som ivrer for at forskningsresultatene skal få betydning for pasienter.

Foto: Eivind Senneseth/UiB

En viktig målsetning for senteret i årene fremover er at vi kan være med å utvikle presisjonsavbildning for bedre pasientbehandling. Dette vil bl.a. være aktuelt for behandling av kreft og hjernesykdommer der vi allerede har flere pågående prosjekt i tett samarbeid med de kliniske fagmiljøene på sykehuset.

Tett samarbeid mellom forskere innad i senteret og med de kliniske fagmiljøene er en av nøkkelfaktorene for å lykkes. Vi er allerede gode på samarbeid internt i senteret, og vi ønsker å etablere tettere samarbeid med flere forskningsinteresserte klinikere som også ønsker å bidra til at fremskritt innen bildediagnostikk fører til bedre pasientbehandling.

Kort om Ingfrid Haldorsen:

Ingfrid Haldorsen er lege og spesialist i radiologi med lang klinisk erfaring innen abdominal- og gynekologisk radiologi. Hun disputerte i 2009 og har siden 2013 vært ansatt i bistilling som professor i radiologi ved UiB. Forskningsgruppen hennes jobber bl.a. med gynekologisk kreftavbildning (https://mmiv.no/cancerimaging/) og samarbeider tett med Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe ved Kvinneklinikken.