Foto: Melanie Burford

Hjerte-CT til Universitetet i Bergen

I 2011 tildelte stiftelsen 12 MNOK til Universitetet i Bergen til støtte for innkjøp av hjertecomputertomograf (CT). Gaven skulle brukes både til forskning og pasientbehandling.

Avdelingsdirektør ved Hjerteavdelingen Kjell Vikenes nevner bland annet følgende når han oppsummerer de første 4 driftsårene av hjerte-CT en plassert ved Haukeland universitetssykehus:

  • Gaven har gitt en stor gevinst for pasientene: Et formidabelt antall CT-undersøkelser på få år: 11-1200
  • Mellom 10-12 personer blir tatt bilde av hver dag – det er spesielt kvinner som har særlig nytte av denne diagnostikken
  • Det er bygget solid kompetanse og metode for bruk av hjerte-CT er etablert
  • Flere kliniske forskningsprosjekter til nytte for pasientbehandlingen er igangsatt
  • Inklusjon (allerede) av 8000 pasienter i nasjonalt register (NORIC); gir unike muligheter for forskning og kvalitetsforbedring
  • Haukeland universitetssykehus er blitt et av Europas største sentra på hjerte CT og potensiale til å bli ledende på forskning på hjerte CT

CT-maskinen fra 2011 ble i 2016 byttet ut med en ny CT (gave fra Trond Mohn). CT-maskinen fra 2011 vil bli oppgradert og vil da fortsatt være en topp moderne CT som skal brukes videre ved Radiologisk avdeling.

Overlege Karel Kuiper: Om vi mistenker at pasienten har hjertesykdom, kan vi nå sende dem til CT i stedet for å gå inn i kroppen med kateter. Å undersøke med kateter innebærer en viss risiko for alvorlige komplikasjoner. Til sammenlikning er bruk av denne CT-maskinen nærmest risikofritt

Fakta:

Oppstart: 2011
Planlagt gjennomført: 2012

Bidrag: 12 MNOK + 1.5 MNOK i gaveforsterkning
Mottaker: Universitetet i Bergen

Les mer