UiB og NTNU går sammen om forskning på hjernen med støtte fra Trond Mohn stiftelse

Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim går sammen om å opprette Mohn forskningssenter for hjernen. Trond Mohn stiftelse støtter initiativet med 25 millioner kroner, og vertsinstitusjonene med totalt 30 millioner kroner.

– Dette blir en kraftfull satsing for å forstå viktige mekanismer i hjernen og bidra til bedre pasientbehandling, sier prosjektlederne, professor Clive Bramham ved UiB og professor Edvard I. Moser ved Kavli-instituttet, NTNU.
– Å forstå hjernen er en av de største utfordringene innen vitenskapen i dag, også med tanke på at en av tre europeere vil få et hjernerelatert problem eller sykdom i løpet av livet, sier Bramham og Moser

Et hovedmål for dette forskningssamarbeidet er å identifisere kjerneprinsippene for hjernens plastisitet og dynamikken til de nevrale kretsene i hjernen. Ved å kombinere ulik ekspertise innen hjerne- og celleforskning og avansert infrastruktur gir det store synergimuligheter som vil bringe avansert hjerneforskning videre og på den måten bidra til å  gjøre behandlingen av hjernesykdommer bedre.

I tillegg til Clive Bramham og Edvard I. Moser deltar følgende som ledere for ulike deler av prosjektet: Espen Hartveit, UiB, Cliff Kentros, NTNU, May-Britt Moser, NTNU,  Giulia Quattrocolo, NTNU og Menno Witter, NTNU


Har store forventninger
Daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole, opplyser at stiftelsen nå bidrar finansielt til ca 60 større forskningsprosjekter.
– Vi har store forventninger til forskningssamarbeidet mellom UiB og NTNU. Økt forståelse av hjernen og hvordan den arbeider, er svært interessante vitenskapelige spørsmål, men også viktig for å bedre helsen til de mange som rammes av svikt eller sykdom i hjernen. Dette gleder vi oss til å være med på!