UiB og NTNU går sammen om forskning på hjernen med støtte fra Trond Mohn stiftelse

Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim går sammen om å opprette Mohn forskningssenter for hjernen. Trond Mohn stiftelse støtter initiativet med 25 millioner kroner, og vertsinstitusjonene med totalt 30 millioner kroner.

– Dette blir en kraftfull satsing for å forstå viktige mekanismer i hjernen og bidra til bedre pasientbehandling, sier prosjektlederne, professor Clive Bramham ved UiB og professor Edvard I. Moser ved Kavli-instituttet, NTNU.
– Å forstå hjernen er en av de største utfordringene innen vitenskapen i dag, også med tanke på at en av tre europeere vil få et hjernerelatert problem eller sykdom i løpet av livet, sier Bramham og Moser

Et hovedmål for dette forskningssamarbeidet er å identifisere kjerneprinsippene for hjernens plastisitet og dynamikken til de nevrale kretsene i hjernen. Ved å kombinere ulik ekspertise innen hjerne- og celleforskning og avansert infrastruktur gir det store synergimuligheter som vil bringe avansert hjerneforskning videre og på den måten bidra til å  gjøre behandlingen av hjernesykdommer bedre.

I tillegg til Clive Bramham og Edvard I. Moser deltar følgende som ledere for ulike deler av prosjektet: Espen Hartveit, UiB, Cliff Kentros, NTNU, May-Britt Moser, NTNU,  Giulia Quattrocolo, NTNU og Menno Witter, NTNU


Har store forventninger
Daglig leder i Trond Mohn stiftelse, Sveinung Hole, opplyser at stiftelsen nå bidrar finansielt til ca 60 større forskningsprosjekter.
– Vi har store forventninger til forskningssamarbeidet mellom UiB og NTNU. Økt forståelse av hjernen og hvordan den arbeider, er svært interessante vitenskapelige spørsmål, men også viktig for å bedre helsen til de mange som rammes av svikt eller sykdom i hjernen. Dette gleder vi oss til å være med på!

 Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo