Foto: Melanie Burford
Foto: Melanie Burford

Trond Mohn stiftelse (tidligere Bergens forskningsstiftelse) har som allment formål å støtte forskning og forskningsfremmende tiltak ved Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF, men også ved andre forskningsutførende institusjoner i Norge som samarbeider med institusjoner i Bergen. Forskning i skjæringsfeltet mellom basalforskning og klinisk medisinsk virksomhet er et særlig framhevet formål.

Stiftelsen ble opprettet i 2004 etter en donasjon fra Trond Mohn. I årene etter dette har kapitalen i stiftelsen økt betydelig, først og fremst som følge av nye gaver fra Trond Mohn, Marit Mohn og Frederik Mohn, og som følge av at de tre stiftelsene Bergens forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse fusjonerte i 2014. Stiftelsen endret navn fra Bergens forskningsstiftelse til Trond Mohn stiftelse 1. januar 2019.

Siden stiftelsen ble etablert er det tildelt totalt 1.213 millioner kroner til vedtektsbestemte formål (per 31.12.2020). Ved årsskiftet 2020/2021 var stiftelsens forvaltningskapital 3.152 millioner kroner. Se stiftelsens Årsberetning 2020.

I norsk sammenheng er gavene fra Mohn-familien unike. De gir forskningsmiljøene et enestående fortrinn i det langsiktige arbeidet med å etablere forskning og bygge kompetanse på et høyt internasjonalt nivå.

 • Frank Mohns Stiftelse blir etablert

  Frank Mohn etablerer Frank Mohns Stiftelse og gir stiftelsen en grunnkapital på 5 mill. kroner.

 • Bergens medisinske forskningsstiftelse blir etablert

  Frank Mohn AS etablerer Bergens medisinske forskningsstiftelse og gir stiftelsen en grunnkapital på 50 mill. kroner.

 • Bergens forskningsstiftelse blir etablert

  Trond Mohn etablerer Bergens forskningsstiftelse og gir stiftelsen
  en grunnkapital på 250 mill. kroner.

 • Gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 50 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Gaveforsterkningsmidler

  Bergens forskningsstiftelse får innbetalt 62,5 mill. kroner i statlige gaveforsterkningsmidler.

 • Gaveforsterkningsmidler

  Bergens medisinske forskningsstiftelse får innbetalt 31,25 mill. kroner i statlige gaveforsterkningsmidler.

 • Ny gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 50 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Gaveforsterkningsmidler

  Bergens medisinske forskningsstiftelse får innbetalt 12,5 mill. kroner i statlige gaveforsterkningsmidler.

 • Ny gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 50 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Ny gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 100 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Øremerket gave til Bergens forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 16 mill. kroner i gave til Bergens forskningsstiftelse. Gaven er øremerket forskning innen politi- og påtalerett ved Universitetet i Bergen.

  Foto: Walter Wehus/UiB
  Foto: Walter Wehus/UiB
 • Nye gaver til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Marit Mohn gir 20 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse, og Trond Mohn gir 100 mill. kroner.

 • Ny gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 100 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Ny gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 100,7 mill. kroner i gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Øremerket gave til Bergens medisinske forskningsstiftelse

  Trond Mohn gir 250 mill. kroner i gave til etablering av senter for partikkelterapi ved Haukeland universitetssykehus. Pengene forvaltes av Bergens medisinske forskningsstiftelse.

 • Stiftelsene fusjonerer

  Bergens medisinske forskningsstiftelse overtar ved fusjon Bergens forskningsstiftelse og Frank Mohns Stiftelse den 1. januar 2014, og samme dag endrerstiftelsen navn til Bergens forskningsstiftelse.

 • Ny stor gave til Bergens forskningsstiftelse

  Marit Mohn, Frederik Mohn og Trond Mohn gir tilsammen 1 milliard kroner i gave til Bergens forskningsstiftelse!

 • Ny gave

  Trond Mohn gir Bergens forskningsstiftelse en gave på 11,9 mill. kroner ved å overføre aksjer i selskapene Pluvia AS, Volusense AS og Prophylix Pharma AS fra Meteva AS til stiftelsen.

 • Siftelsen skifter navn

  Bergens forskningsstiftelse skifter navn til Trond Mohn stiftelse.

 •