Her vil du finne informasjon om de avholdte seminarene i serien. Program og øvrig informasjon vil bli lagt til denne siden etterhvert.

Seminar #4


18. januar 2022: Pandemic Management: adaptation and resilience in response to an outbreak 

VIDEO: Se opptak av seminaret her

Egil Matsen, leder av den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen, deltar på seminaret i dialog med forskerne og publikum.

Presentasjoner (8 minutt per prosjekt):

Sesjon 1

Sesjon 2

Sesjon 3

Adaptation and resilience to a pandemic outbreak – Dialog mellom koronakommisjonens leder, Egil Matsen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet Ole Johan Borge, generalsekretær i kreftforeningen Ingrid S. Ross og daglig leder i Trond Mohn stiftelse Sveinung Hole.

Meet the speaker – tre digitale rom der prosjektlederne fra hver sesjon er tilgjengelig for en prat


Seminar #3


29. september 2021: Individual and societal needs during a pandemic: Lessons learned?

VIDEO: Se opptak av seminaret her

kl 9:30-12:30
Stener Kvinnsland, leder av den regjeringsoppnevnte koronakommisjonens første periode, deltar på seminaret i dialog med forskerne og publikum.

Presentasjoner (10 minutt per prosjekt):

Sesjon 1

Sesjon 2

Sesjon 3

Parallelle sesjoner


Seminar #2


24. mars 2021: Medical research and economic consequences

Se opptak av seminaret her (parallell A: Medical Research, parallel B: Innovative projects, parallel C: Economical consequences)

kl 9:30-11:30
Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen R. Nakstad deltar på seminaret som representant for myndighetene i dialogsesjonene etter hver gruppe introduksjonspresentasjoner.

Introduksjonsrunde (3-5 minutt teasere):

A: Ludvig Munthe: Defining the immune cells that correlate with fatal acute lung injury in COVID-19 and in two clinical trials for severe disease
A: Kristin Hofsø: Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs
A: Rebecca Cox: COVID-19 infection in healthcare workers and the general population

Espen R. Nakstad. Foto F. O. Nyquist

Q/A –  kort dialog

B: Per Olav Skjervold: Målstyrt COVID-19 behandling ved hjelp av nøytraliserende antistoff
B: Cathrine Hadley: PREDCOV – Blood test to predict the severity of COVID-19

Q/A – kort dialog

C: Lasse B. Lien: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer
C: Erling Barth: Labor Demand in Crisis and Recovery
C: Simen Markussen: The corona crisis and its economic consequences

Q/A – kort dialog

Parallelle sesjoner, 3 alternativer. Her gies en lengre presentasjon av hvert prosjekt i gruppen og det er anledning til å ha en dialog med prosjektleder:
A: Medisinsk forskning B: Innovasjonsprosjekt med privat-offentlig samarbeid  C: Økonomiske konsekvenser


Seminar #1


17. desember 2020: Public health response and social countermeasures

Se opptak av seminaret her. Seminar-hefte med presentasjon av deltakerne og møtelederne kan du lese her

kl 9:30-11:30
Første introduksjonsrunde
(3-5 minutts teasere):

Bjørn Sætrevik: Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak
Øyvind Ihlen: Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)
Jose Julio Gonzalez: Systemic Pandemic Risk Management
Hossein Baharmand: COvid19 Network Technology based Responsive Action

Panel discussion (20 min) Trond Viggo Torgersen i samtale med Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet og  prosjektlederne Øyvind Ihlen, professor ved Universitetet i Oslo og Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Andre introduksjonsrunde (3-5 minutt teasere):

Jo RøislienCOVID communication: Fighting a pandemic through translating science
Jason D. Whittington: COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales
F. Le Ron ShultsEmotional Contagion (EmotiCon): Predicting and preventing the spread of misinformation, stigma, and anxiety during a pandemic
Birgitte Freiesleben de Blasio: COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Breakout session (60 min)