NYTT: JOHN-ARNE RØTTINGEN DELTAR AVSLUTNINGSKONFERANSEN  8. SEPTEMBER

 

Våren 2020 annonserte Forskningsrådet tre hasteutlysninger knyttet til COVID-19-pandemien. Formålet med utlysningene var raskt å bidra i responsen på COVID-19-utbruddet og legge til rette for sanntidsforskning. Gjennom tildelingene pågår det nå forskning som vil gjøre oss i stand til å forstå og begrense COVID-19 pandemien gjennom å forbedre pasientbehandling, styrke folkehelseberedskapen, stimulere til innovasjon, studere økonomiske og arbeidslivsrelaterte konsekvenser og bidra til mer effektiv respons både på denne pandemien og eventuelle fremtidige pandemier. 

Satsingen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse og er på totalt 190 MNOK. Kreftforeningen bidrar med 8 MNOK til kreftrelaterte prosjekter og Trond Mohn stiftelse støtter seks av prosjektene med 30 MNOK. De tre hasteutlysningene finansierer til sammen 48 prosjekter med midler fra flere departementer. 

Norges forskningsråd, Kreftforeningen og Trond Mohn stiftelse inviterer de 48 prosjektene til en seminarrekke i perioden 2020-2022. Vårt mål er å bidra til faglig fellesskap, deling av beste praksis, inspirere til kommunikasjon av forskningsresultater både mellom prosjektene og til offentligheten, dele data og senke terskel for samarbeid på tvers og dialog med relevante myndighetspersoner.

Format for seminarene:
Hvert seminar har et overordnet tema hvor åtte prosjekter presenterer sine prosjekt. Seminarprogrammet vil ha følgende elementer:

1.      Korte presentasjoner av de åtte aktuelle prosjektene
2.      Breakout-sesjoner med muligheter for dialog med andre forskere.
3.      Ulike typer dialog mellom prosjektledere og representanter fra myndighetene.  

Målgruppen for seminarene er prosjektlederne fra de andre forskningsprosjektene, deres forskningsteam, partnere og andre interesserte forskere.   

Avslutningskonferanse  


8. september 2022: Title: TBD 

John-Arne Røttingen. Foto: regjeringen.no


John-Arne Røttingen, Norges globale helseambassadør, deltar på seminaret i dialog med forskerne og publikum.

Mer informasjon kommer.

 


Seminar i serien:

Seminar 1 – 17. desember 2020Public health response and social countermeasures
Seminar 2 – 24. mars 2021 Insight in medical research and economic consequences
Seminar 3 – 29. september 2021 “Individual and societal needs during a pandemic: lessons learned?
Seminar 4 – 18. januar 2022 “Pandemic Management: adaptation and resilience in response to an outbreak

Avslutningskonferanse: 8. september 2022


De aktive prosjektene

Prosjektene er innenfor temaene Demokrati, styring og fornyelse, Global utvikling og internasjonale relasjoner, Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv samt innovasjonsprosjekter med tema Industri og tjenestenæringer.

Korte prosjektbeskrivelser og kontaktinformasjon finner du her. Vi viser også til Folkehelseinstituttets sjekkliste for koronaforskning.

For spørsmål om seminarrekken:

Norges forskningsråd: Simona Grasso, tlf.: 463 78 332                         Trond Mohn stiftelse: Oddveig Åsheim, tlf.: 41 66 31 64

Relevante artikler/nettsider

International society for priority in health sin COVI19-side.

FolkehelseInstituttet: Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 gir ut nyhetsbrev med oversikt over nylig publisert norsk covid-19-forskning, som dere kan abonnere på ved å følge denne lenken. Mer info og tidligere Nyhetsbrev finner dere her.

UiT 4. nov 2020
Ny norsk dataportal gir bedre tilgang på kritisk kunnskap om covid-19

KHRONO, 28. okt 2020
Tre fallgruver utfordrer norsk koronaforskning

KHRONO 27. okt 2020
UiB oppretter eget senter for pandemiforskning

 

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo