Foto Kim Andreassen/UiB

Gratulerer Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde!

Trond Mohn stiftelse vil gratulere professor Kamal Mustafa og prosjektleder Cecilie Gjerde med to store tildelinger nå i starten på 2020:

Trond Mohn stiftelse støtter allerede dette arbeidet med 8 MNOK i et samarbeid med UiB og NFR der den totale innsatsen er 16.7 MNOK.

 

Ingressfoto: Kim Andreassen, UiB