Gratulerer Charalampos Tzoulis!

Torsdag 17. oktober åpnet landets første forskningssenter for klinisk behandling – Neuro-SysMed. Senteret fikk innvilget hele 160 millioner i støtte fra Forskningsrådet i fjor, over en åtteårsperiode, og skal forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens. Det nye senteret skal ha et nasjonalt ansvar, noe som betyr senteret skal ta inn pasienter fra hele landet for medikamentell utprøving og ny behandling.

Professor Kjell Morten Myhr er senterets direktør og professor og overlege Charalampos Tzoulis er visedirektør for senteret. Charalampos Tzoulis er en av stiftelsens TMS Starting Grant kandidater og stiftelsen er stolt over at Tzoulis er en av lederne i dette nasjonale senteret. Vi håper at bidraget fra Starting Grant ordningen har vært et viktig steg mot den anerkjennelsen Tzoulis og hans fagmiljø har oppnådd.

Les mer:

Ingressfoto: Oddveig Åsheim