• Eiendom

  • Obligasjoner

  • Markedsbaserte aksjer

Bergens forskningsstiftelse (BFS) har en fri investeringsprofil, og avkastning ligger pt. 11% over totalindeksen ved Oslo Børs.

Eiendom0

Obligasjoner0

Markedsbaserte aksjer0

Andre finansielle instrumenter0