Foto: Melanie Burford

Forskningsenhet for helseundersøkelser

Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus har behov for å gjennomføre større studier på friske individer og pasienter med lettere sykdomstilstander.  Økonomisk støtte fra Trond Mohn stiftelse har bidratt til etablering av Forskningsenhet for helseundersøkelser, FHU, som ivaretar dette behovet

FHU drives i samarbeid mellom UiB og HUS, og er lokalisert i Overlege Danielssens Hus på Årstadvollen i Bergen.

Eksempler på studier ved FHU er intervensjonsstudier, oppfølgingsstudier av pasienter, befolkningsundersøkelser, barnestudier og ernæringsstudier. FHU kan også gjøre studier i samarbeid med næringslivet, som for eksempel ernæringsindustri, legemiddelindustri og primærhelsetjenesten. FHU ble åpnet 3. november 2017.

Forskningsprosjekter ved FHU:

  • PSORAX35 – Utvikling av medisin av silderogn mot psoriasis
  • CARBFUNC – Karbohydraters betydning for reduksjon av magefedme og helserisiko
  • HUSK 3 – Betennelsesmarkører, blodtrykk og hjerte-karsykdom
  • RHINESSA – Generasjonsstudie av luftveishelse i Europa
  • PANGUT – Kasusstudie på inkretineffekt
  • Brødstudien-Postprandiale effekter av fiberbrød

Introduksjonsvideo om FHU: VIDEO

 

Fakta:

Prosjektperiode: 2017-2021
Bidrag fra BFS: 11.374 MNOK
Leder for FHU: professor Francisco Gomez Real

Mottaker: Universitetet i Bergen

Les mer