Forskningsenhet for helseundersøkelser – resultater av prosjektet

TMS-støtte: 11,3 MNOK over 5 år. Prosjektleder og leder for enheten er professor Francisco Gómez Real, Klinisk institutt 2.

Professor Francisco G. Real, sammen med flere av forskningsenhetens ansatte, i forbindelse med innflytting i nye lokaler januar 2019. Foto: Oddveig Åsheim

Etter 5 år er forskningsenheten fullt operativ etter intensjonen og tilbyr forskningsstøtte for folkehelsestudier, normalt friske individer eller pasienter med lette symptomer som ikke trenger sykehusfasiliteter. Eksempler på studier som er gjennomført er ernæringsstudier, intervensjonsstudier, populasjonsstudier, vaksinasjonsstudier og pasientoppfølgingsstu­dier. Andre typer studier kan bli aktuelle etter hvert. TMS-støtten ble brukt til å etablere enheten og støtte driften i oppstarten i samarbeid med Universitetet i Bergen og Helse Bergen. Til nå har enheten fasilitert 25 forskningsprosjekter og gjennomført 6.600 pasientundersøkelser. Universitetet i Bergen og Helse Bergen bruker fasiliteten omtrent like mye, hhv 52% og 48%.

Forskningsenheten drives som en kjernefasilitet og har i 5-årsperioden generert inntekter tilsvarende 10 MNOK. Det er inngått avtale mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen om drift av forskningsenheten i perioden 2022-2024.

Stiftelsen gratulerer og takker Francisco og hans medarbeidere, vertsinstitusjonene Universitetet i Bergen og Helse Bergen, med flott gjennomført prosjektperiode – og ser fram til å følge forskningsenhetens videre arbeid.

Les mer på Forskningsenhet for helseundersøkelser sine nettsider.Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Tracking of user behavior and aquisition of users.

  Google Analytics

  Other

  Collects data on the user's visits to the website, such as which pages have been read.

  Vimeo