Adrian Drazic, Henriette Aksnes, og Michaël Marie. Foto: Margarethe Bittins Opphavsrett: UiB

Forskere fra Thomas Arnesens gruppe har gjort et oppsiktsvekkende funn

Forskerne Adrian Drazic, Henriette Aksnes, og Michaël Marie har funnet et enzym som forskere har lett etter i  30 år. Enzymet er viktig for å forstå cellers ulikheter i form, stabilitet og bevegelse, og har fått bred oppmerksomhet i to samtidige vitenskapelige artikler i det anerkjente tidsskriftet PNAS. Forskerne arbeider i Thomas Arnesens forskningsgruppe ved UiB. Arnesen mottok BFS Starting Grant i 2012 og ERC Consolidator Grant i 2017.

Les mer på UiB sine nettsider.

 

Foto: Margarethe Bittins, UiB.