Foreslå kandidater til Mohn-prisen!

Vår søsterstiftelse, Tromsø forskningsstiftelse, har bevilget støtte til etablering og drift den internasjonale Mohnprisen. Prisen deles ut av UiT Norges arktiske universitet til personer/grupper som har publisert fremragende forskning relatert til Arktis, og som har en ledende stilling internasjonalt innen det aktuelle forskningsfelt, og som har bragt til lett banebrytende ny kunnskap relatert til natur og / eller kultur i Arktis. Fristen for nominasjon er 31 juli 2021.

Navnet på Mohnprisens vinner vil bli annonsert i oktober 2021, og premieutdelingen vil foregå i Tromsø tidlig i 2022.

Les mer om Mohnprisen på Tromsø forskningsstiftelse sin hjemmeside