Mohn ernæringsforskningslaboratorium, seminar Februar 13.-14. februar 2020

Ernæringsforskning i fokus

Mohn ernæringsforskningslaboratorium presenterte aktuell ernæringsforskning for egne og inviterte forskere på sitt seminar 13.-14. februar.

Senteret er et av stiftelsens tematiske satsinger.

Les mer om seminaret her.

Ingressfoto: Helene Dahl/UiB.