Foto: Helge Skodvin

Erlend Grong

TMS-prosjekt: Geometri og sannsynlighet med begrensninger (GeoProCo)
Periode: 2021-2025
Institutt: Matematisk institutt

 

Erlend Grong har utdannelsen sin fra Universitetet i Bergen, hvor han fullførte doktorgraden sin i matematisk analyse, etter å ha brukt den siste delen av stipendiatperioden ved forskningsinstituttet Mittag-Leffler i Stockholm. Han fortsatte deretter til Universitetet i Luxembourg, hvor han var forsker ved gruppen for sannsynlighetsteori. Han har nylig kommet tilbake til Bergen etter en postdoktor ved Université Paris-Saclay finansiert at Forskningsrådet og EU sitt Marie Skłodowska-Curie COFUND program.

Erlend forsker på hvordan vi kan finne skjulte strukturer i kompliserte ligninger ved hjelp av geometri og sannsynlighetsteori. Han interesserer seg også for hvordan slik informasjon kan beregnes numerisk på en god og effektiv måte. Han har spesialisert seg innen emnet sub-Riemannsk geometri som ser på former gjemt i ligninger der utfallet av mange ting er bestemt av få underliggende faktorer, og som har anvendelser innen robotikk, finans og tolking av data fra medisinsk billedbehandling.