Eirik Hovden

TMS-prosjekt: How does Islamic Law change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts
Periode: 2020-2024
Institutt: Institutt for fremmedspråk og Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Eirik Hovden  er forsker ved Institutt for fremmedspråk og leder for TMS-prosjekt “How does Islamic law Change? Canonization and Codification of Islamic Legal Texts”. I CanCode-prosjektet skal vil man studere endringsprosesser i islamsk lov ved å ta utgangspunkt i to begrep, kanonisering og kodifisering. Begrepene blir brukt på noe ulike måte i fagdebattene, men begge begrepene retter søkelyset mot utvelgelse og validering eller autorisering av kunnskap, verdier og lovregler.

Prosjektet har fire empiriske fokusområder:

  • Den før-moderne og koloniale Swahilikysten (før-moderne kanonisering)
  • Det moderne, samtidige Skandinavia (moderne kanonisering)
  • Før-moderne Jemen (før-moderne kodifisering)
  • Moderne Egypt og Israel (moderne kodifisering)

For mer info, se de engelske nettsidene, her.