Resultatene viste at det har skjedd til dels betydelige endringer i folks holdninger siden Solberg-regjeringen tok over i 2013. Les mer i Bergens Tidende.

Norsk medborgerpanel er en del av DIGSSCORE, som har fått en betydelig støtte fra Bergen forskningsstiftelse.