Daglig leder Sveinung Hole: Kronikk fra HO21-rådets leder

HelseOmsorg21 (HO21) er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet er oppnevnt av regjeringen og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Sveinung Hole er Rådets leder i perioden 2020-2024. Norges forskningsråd er sekretariat for rådet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen formulerte våren 2020 tydelige forventninger til nyoppnevnte Rådet, bl.a.:

Vi ønsker at dere tar tak i de vanskelige sakene, og er pådrivere for utvikling. Dere må ikke balansere ut i det grå. Hvis dere gjør det, da har vi ikke noen bruk for dere.

I en kronikk i Dagens Medisin 13.02.21 har Sveinung Hole et innlegg med tittelen:

Forskning i kommunene gir bedre helse og velferd

 

Ingressfoto: Lars Åke Andersen/TFS