Året 2020 ved Trond Mohn stiftelse

May you live in interesting times 

lyder en gammel kinesiske forbannelse. Den fikk ny mening i marsKoronaviruset har såvisst også påvirket stiftelsenDa pandemien var en realitet, fant vi raskt sammen med Norges forskningsråd og Kreftforeningen i et spleiselag og finansierte 30 forskningsprosjekter med umiddelbar relevans for pandemienDe beste forskerne i Norge forsker mens det skjer, der det skjer – uten å kompromisse hverken på kvalitet eller andre prinsipper! 

Et skritt tilbake; la meg komme med noen ord om høydepunktene i 2020 for Trond Mohn stiftelse. 

Også vi må tjene penger. Over tid skal det være balanse mellom det vi klarer å tjene på å forvalte stiftelsens kapital og det som deles ut til forskning. Sjelden har vi sett et år med større svingninger i økonomien og finansmarkedene enn 2020. Til tross rufsete tider ligger stiftelsen an til god inntjening i 2020, i likhet med i 2019. Så selv om forventningene til fremtidig avkastning preges av historisk lave rentenivå, er det godt å ha med seg noen gode år i ballasten og en relativt forsiktig investeringsprofil i det 2020 ebber ut. 

Ved utgangen av 2020 vil stiftelsen ha vedtatt utdelinger på mer enn 1,5 milliarder kroner siden oppstart. I 2020 har vi satt i gang fire nye tematiske satsinger og tildelt tre nye Starting Grants: 

  • Stiftelsen doblet beløpet som Norges forskningsråd hadde satt av til «Hasteutlysning for koronaforskning» og finansierte seks prosjekter ved vestnorske forskningsinstitusjoner 
  • Vi tok første skritt i etableringen av et «Vestnorsk senter for antimikrobiell resistens» ved Universitetet i Bergen. En satsing som hører godt sammen med stiftelsens største forskningssatsing til nåigangsatt i 2019; «Nasjonalt Program mot Antimikrobiell Resistens». 
  • For å bistå både Haukeland Universitetssykehus og Universitetet, ble det også tatt et første skritt i etableringen av et «Senter for regenerativ medisin». Senteret vil utnytte store investeringer som allerede er gjort for å tilrettelegge for fremtidens medisin i sentralblokken på Haukeland, nær pasientene.  
  • Universitetets gjeldende strategi har ordene: «Hav, liv, samfunn» som undertittelStiftelsen er stolt over å være med å finansiere nettopp et nytt «Senter for integrert dyphavsforskning» som bygger videre på den lange forskningshistorien i et av verdens aller fremste forskningsmiljøer. 
  • Og ikke minst ble det utdelt tre nye «Starting Grants». Selve overrekkelsen skjedde i friluft og med en meters avstand. Årets vinnere, som presenteres omfattende i vårt nyhetsbrev er; Willem van der Bilt (klimaforskning), Erlend Grong (matematikk) og Salwa Suliman (stamcelleforskning). Gratulerer! Hver av dem mottar ca 10 millioner kroner fra stiftelsen og tilsvarende innsats fra Universitetet til å gjennomføre sine fireårige forskningsprosjekter. 

Stiftelsen har et eget permanent Rådgivende utvalg som er særskilt engasjert i den årlige prosessen med kvalifisering av Starting Grant kandidater. I 2020 overtok professor Li Bennich-Björkman stafettpinnen etter professor Øyvind Østerud, mens professor Hans Zanna Munthe-Kaas erstatteprofessor Petter BjørstadØsterud og Bjørstad skal ha stor takk for solid innsats for stiftelsen over mange år. 

Trond Mohn stiftelse har som mål å fremme merverdi utover ren finansiering. Det kan være en utfordring for et lite team å følge opp hele 66 aktive prosjektavtaler – som alle går over 3-5 år. Alle prosjekter evalueres av uavhengige eksperter innen de aktuelle fagfeltene for å sikre at det er forskning av høyeste kvalitet som vinner frem. Nylige evalueringer bekrefter heldigvis at vi ser ut til å lykkes med denne ambisjonen, mye takket være et svært så dyktig team som er stolte av å arbeide for den stiftelsen i Norge som deler ut desidert mest til forskningAlle prosjekter er enten i Bergen eller har samarbeid med institusjonene i Bergen. Bergen er heldig, og Trond Mohn med familie fortjener stor takk. 

For noen år siden satt vi oss fore å løfte oppmerksomheten omkring forskningen stiftelsen er med å finansiere. Vi er glade for at dette også i 2020 har båret frukter med en rekke omfattende artikler og oppslag i ulike nyhetsmedier – selvsagt godt hjulpet av rekordhøyt antall vitenskapelige publikasjoner i 2020. Mer enn 320 publikasjoner krediterer Trond Mohn stiftelse, tett på 10 PhD-avhandlinger, en rekke mastergradsarbeider og tosifret antall publikasjoner i tidsskrifter som Nature og Lancet. Antall og impact øker vesentlig fra år til år. Det er også et tegn på kvalitet og levedyktige miljøer at prosjektene som er finansiert av stiftelsen tiltrekker seg stadig mer ekstern finansiering både fra nasjonale og internasjonale kilder ettersom tiden går. 

Også stiftelsens hoveddonator, Trond Mohn, hadde en sjeldent synlig profil da han var gjest i NRK hos Torp i januarDet merkes at dette intervjuet fortsatt blir sett og det anbefales for alle som er nysgjerrige på hva som driver en industrimann og filantrop til slik gavmildhet.  

Det bør også nevnes at stiftelsens styreleder Stener Kvinnsland i april ble oppnevnt av regjeringen som leder for Norges uavhengige KoronakommisjonVi er takknemlige for at stiftelsen får nyte godt av Stener Kvinnslands makeløse erfaring og kompetanse. I mai ble undertegnede innvalgt i styringsgruppen for Nasjonalt kunnskapsprogram for Covid-19, et program for å dekke akutte kunnskapsbehov i forbindelse med koronaepidemien. Regjeringen har også oppnevnt undertegnede som leder av HelseOmsorg21-rådet for perioden 2020-2024. 

Trond Mohn stiftelse er en gave som fortsetter å gi, og vi har mange interessante ting på blokken for årene som kommer! 

Vi ser frem til å ønske velkommen til stiftelsens sedvanlige Årsmarkering igjen i desember 2021. 

 

Sveinung Hole  

Anne Marie Haga, Lars Narve Larsen, Hans Jacob Dahle, Gunnar Torsnes, Celie Tveit, Kristen Haugland, Oddveig Åsheim